தமிழ்த்தேன் அருந்த அழைக்கிறாள்

தமிழ்த்தேன் அருந்த அழைக்கிறாள்

Monday, April 9, 2012

அன்புள்ள அம்மாவுக்கு..


தவணை முத்தம் 2:
 


இரண்டாவது
பிறந்ததும்
பெண்ணென்று
ஊரில் எவரும்
என்னை
எட்டிக் கூட
பார்க்கவில்லை..

நான்
பத்தோடு
பதினொன்னாக
பிறந்திருந்தாலும்
உன்னுள்
ஊற்றெடுக்கும்
அமுதும் அன்பும்
ஒரு துளிகூட
குறைந்ததில்லை..!
அதற்கு..